Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond

Om de resultaten van de Jeugdzorgplus instellingen inzichtelijk te maken, zullen jongeren gedurende langere tijd gevolgd worden met behulp van een effectmonitor. Aan de hand van gegevens uit die monitor zal 2 keer per jaar verklarend (kwalitatief) diepteonderzoek worden uitgevoerd. Op 27 april 2011 heeft de staatssecretaris van VWS de Tweede Kamer toegezegd dat een meetsysteem eind 2011 gereed is. Dit houdt in dat op korte termijn duidelijkheid nodig is over de inhoud van de monitor: de dataset en het standaard analysekader. De dataset is vastgesteld. Van het analyse kader zijn de contouren geëxpliciteerd tijdens de ronde tafelbijeenkomsten met vertegenwoordigers van VWS, JeugdzorgPlus instellingen, Jeugdzorg Nederland en de wetenschap, maar een nadere uitwerking hiervan is noodzakelijk.

 

Methode

Het analysekader wordt uitgewerkt door een projectgroep bestaande uit 6 sr. wetenschappelijk medewerkers van verschillende jeugdzorgplus instellingen. Alle projectleden hebben deelgenomen aan de ronde tafelgesprekken en zijn geselecteerd op complementaire inhoudelijke expertise van (gesloten residentiële) jeugdzorg en methodologische expertise van onderzoek met complexe longitudinale datasets.

Het analysekader zal door 3 onafhankelijke wetenschappers worden getoetst via een peer-reviewprocedure, waarbij 1 wetenschapper de rol van editor-in-chief op zich neemt. De selectie van reviewers geschiedt met goedkeuring van ZonMW.

Het analysekader zal tegelijkertijd 2 keer worden getoetst op draagvlak bij de inhoudelijk experts van de jeugdzorgplus instellingen in ronde tafelgesprekken.

Nadat het analysekader beide toetsen heeft doorstaan, wordt het met positief advies van de inhoudelijk experts en wetenschappers ter instemming voorgelegd aan het instellingenoverleg.

 

Resultaat

De uitgangspunten van het analysekader zullen zodanig worden verwerkt dat de vragen van VWS zijn vertaald in een theoretisch-empirisch onderbouwd conceptueel onderzoeksmodel met bijbehorend meetinstrumentarium en statistische analyse procedures.

Concreet zal dit de vorm hebben van een document met de volgende indeling:

hoofdstuk 1: Theoretisch en empirische onderbouwing van de concepten die worden gemeten om zicht te krijgen op de longitudinale resultaten en uitkomsten van Jeugdzorgplus.

hoofdstuk 2: Methodesectie met beschrijving van onderzoeksdesign, participanten, meetinstrumenten en statistische analysestrategieën

hoofdstuk 3: Beschrijving van het type informatie en onderzoeksresultaten dat de longitudinale effectmonitor, zoals opgesteld door VWS, zal genereren

hoofdstuk 4: Discussieparagraaf met inhoudelijke en methodologische evaluatie van de reikwijdte en beperkingen van de longitudinale effectmonitor en extra aanbevelingen ter versterking van de longitudinale effectmonitor.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website