Projectomschrijving

“Als suïcide en suïcidale uitingen de dag kleuren: wat doet dat dan met jou en mij?”

Het doel van dit onderzoek is het verwerven van inzicht en kennis over de beleving van jongeren die verblijven in leefgroepen waar suïcide-problematiek speelt.

Wat gebeurt er op de groep als een jongere het niet meer ziet zitten en zich suïcidaal uit? Wat doet dat met de sfeer? Hoe reageren jongeren en professionals? Wat wordt gedaan en wat wordt achterwege gelaten? Wat vinden jongeren / hulpverleners daarvan?

Vanaf oktober 2019 zal vanuit Karakter een kwalitatief onderzoeker samen met een ervaringsdeskundige, interviews afnemen bij jongeren en hulpverleners in de jeugdzorplus en de keten.

Dit onderzoek levert een praktische bijdrage aan het leren en verbeteren van de zorg aan jongeren in de sector.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website