Projectomschrijving

Vraagstuk

Jonge kinderen ontwikkelen zich in spel. Voor pedagogisch medewerkers (pm’ers) in de kinderopvang is de begeleiding van spel complex. Uit onderzoek weten we dat dialogische gesprekken, waarin open vragen worden gesteld en kinderen veel ruimte krijgen om zelf ideeën te verwoorden, een grote bijdrage leveren aan de taal- en denkontwikkeling van kinderen.

Onderzoek

In dit project onderzoeken we de effectiviteit van professionaliseringstrajecten gericht op het voeren van dialogische gesprekken tijdens spelbegeleiding van 2-4-jarigen. We onderzoeken twee vormen van professionalisering: een trainingsvariant en een netwerkvariant. We beogen werkzame elementen te ontdekken van beide varianten. In beide varianten wordt ingezet op een combinatie van groepsbijeenkomsten en coaching op de vloer.

Verwachte uitkomst

Door pm’ers te professionaliseren in het voeren van dialogische gesprekken tijdens spel, verwachten we zowel de kwaliteit van het spel te verbeteren alsmede de taal- en sociale ontwikkeling van kinderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website