Projectomschrijving

Vraagstuk

Voor veel peuters geldt dat een groot deel van de ervaringen die zij opdoen, plaatsvindt binnen de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers krijgen vanuit een ‘deugdenaanpak’ concrete tools in handen, die helpen om positieve eigenschappen (deugden) in de dagelijkse praktijk te herkennen en te stimuleren.

Onderzoek

In dit project werd door middel van vragenlijsten, observaties en focusgroepen de haalbaarheid en effectiviteit van de toepassing van de deugdenaanpak in de kinderopvang geëvalueerd.

Uitkomst

De deugdenaanpak, met een focus op de persoonlijke en sociale ontwikkeling, werd gezien als een mooie aanvulling op programma’s die meer gericht zijn op de cognitieve ontwikkeling.
De praktische aansluiting (o.a. hoeveelheid en invulling van de trainingen) met de dagelijkse praktijk van de kinderopvang staat nog open voor verbetering. In dit project zijn geen duidelijke effecten van de deugdenaanpak gevonden op het gedrag en welbevinden van de peuters en de professionalisering van de pedagogisch medewerkers.

Lees ook het interviewartikel over dit project: Kinderen stimuleren bij het verder ontwikkelen van hun positieve eigenschappen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website