Projectomschrijving

Het onderzoek werpt licht op de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen. Vanuit het theoretische perspectief dat kinderen verschillen in gevoeligheid voor omgevingsinvloeden onderzoeken we of effecten van opvang samenhangen met kenmerken van het kind, de kinderopvangcontext en combinaties hiervan.

We voeren drie studies uit: een literatuuronderzoek, een analyse van bestaande data en een longitudinale studie met kinderen van 2 t/m 4 jaar in kinderdagverblijven en gastouderopvang (t/m start groep 1)

Deze opzet maakt het mogelijk om uitkomsten uit Nederlands en buitenlands onderzoek met elkaar te verbinden en de vroegschoolse periode te betrekken. Het levert kennis op voor praktijk en beleid. Op basis van die kennis formuleren we pedagogische aanbevelingen voor zowel ouders als pedagogische professionals.

De Universiteit van Amsterdam werkt hierbij samen met TNO, 4Kids, Kinderopvang Humanitas en Smallsteps

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website