Projectomschrijving

Vraagstuk

Dit onderzoek werpt voor de Nederlandse context licht op de uitkomsten van kinderopvanggebruik – zowel kinderdagverblijven als gastouderopvang – van dreumesen t/m de overgang naar de basisschool.

Werkwijze

• Secundaire analyse van longitudinale data
• Een longitudinale studie van kinderen in kinderdagverblijf en gastouderopvang
• Een internationaal literatuuronderzoek

Uitkomst

Temperament en hoge sensitiviteit van kinderen zijn voorspellers voor de sociaal-emotionele ontwikkeling voor kinderen. Hoge sensitiviteit van kinderen is m.n. een kritische factor voor kinderen in het kinderdagverblijf. De kwaliteit van staf-kind interacties en staf-kind-relatie zijn ook voorspellers. De ontwikkeling van kinderen in gastouderopvang en kinderdagverblijf is even positief. De meta-analyse laat zien dat pedagogische kwaliteit van de kinderopvang een klein, maar duurzaam effect heeft op de sociale ontwikkeling, van peuter tot en met adolescent.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website