Projectomschrijving

De start in de kinderopvang kan voor zowel baby’s als ouders stressvol zijn. In een interventie-studie wordt onderzocht of de overgang van thuis naar kinderopvang soepeler kan verlopen. Voor de bewezen effectieve Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting (VIPP) wordt een module Babyopvang ontwikkeld en getoetst in een gerandomiseerde onderzoeksopzet met controlegroep. De module Babyopvang is gericht op het bevorderen van sensitief opvoeden van pedagogisch medewerkers en het verhogen van het welbevinden en het reduceren van stress van baby’s. De steekproef bestaat uit 100 baby’s (3 tot 6 maanden) met hun pedagogisch medewerkers en ouders. Tijdens voor- en nameting wordt gebruik gemaakt van observaties, vragenlijsten en fysiologische metingen. Vernieuwend aan dit onderzoek is dat de verbetering van de kwaliteit van de opvoeding buitenshuis op zeer jonge leeftijd plaats vindt en dat zowel professionele opvoeders als ouders bij de interventie zullen worden betrokken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website