Projectomschrijving

In het project Luid & Duidelijk is door TNO, Veilig Thuis, GGD, jongeren en ouders, samen met allerlei partners in de Academische Werkplaats SAMEN, onderzocht hoe er beter naar kinderen geluisterd kan worden wanneer er (mogelijk) sprake is van kindermishandeling. Het is een VN-Kinderrecht dat kinderen en jongeren geïnformeerd worden, serieus genomen worden en dat naar hen geluisterd wordt wanneer er beslissingen worden genomen die over hen gaan. Daarvoor hebben we een literatuurstudie uitgevoerd, gesprekken gevoerd met jongeren en ouders, en met organisaties en hulpverleners. Ook hebben we gesproken met de zogenaamde ‘Advocacy Services’ in Engeland en met voorzieningen in Nederland die elementen daarvan toepassen. Samen met een ontwikkelgroep van professionals, ouders en jongeren hebben we vervolgens een handreiking gemaakt over het werken met een onafhankelijke steunfiguur voor jeugdigen die met kindermishandeling te maken hebben. We hebben dit gedaan voor drie ‘typen’ steunfiguren: een steunfiguur uit het eigen netwerk van de jeugdige, een professional en een ervaringsdeskundige. Hiermee was het de bedoeling om in een pilot, samen met zes jongeren en hun ouders, in zogenaamd actie-onderzoek, na te gaan of dit aanbod zinvol is, wat de ervaringen daarmee zijn en hoe we de handreiking konden aanscherpen. Voor de pilot hebben we echter geen jongeren en ouders kunnen vinden die hier aan mee wilden doen. Toen bleek dat rond een melding bij Veilig Thuis niet het geschikte moment was om jongeren en ouders te werven voor de pilot, is de werving uitbreid naar werving via ketenpartners en via social media. Ook dit leverde geen deelnemers op. Uit de evaluatie met professionals komen diverse redenen daarvoor naar voren, zoals: het aanbod is nog onbekend en zou eerst als standaard ingebed moeten worden, ouders gaven geen toestemming of konden niet beiden toestemming geven, wantrouwen bij ouders of jongeren.

 

Lees voor meer informatie over de afronding van dit project ook het nieuwsbericht van 13 juli 2021. Met daarin een verwijzing naar de concept-handreiking.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website