Projectomschrijving

Kinderen hebben recht op informatie en moeten serieus genomen worden, maar na een melding van kindermishandeling is dit in Nederland niet vanzelfsprekend.

Doel

Het doel van het project is tweeledig. Enerzijds nagaan wat er in de samenwerking bij (vermeende) kindermishandeling nodig is om de stem van de jongere structureel een volwaardige plek te geven. Anderzijds inzichtelijk krijgen op welke wijze een onafhankelijke ketenbrede steunfiguur voor jeugdigen hieraan kan bijdragen. 

Aanpak

In dit project wordt onderzocht wat er nodig is om de stem van het kind een vaste plek te geven in het proces dat volgt na een melding bij Veilig Thuis, en of een ‘onafhankelijke steunfiguur’ voor kinderen hiervoor een goed idee is, wat een steunfiguur moet kunnen en doen of laten. De onderzoekers kijken naar voorbeelden uit het buitenland, doen literatuuronderzoek en houden interviews met jongeren, ouders, hulpverleners en andere deskundigen. Daarna beschrijven en organiseren zij de werkwijze van een steunfiguur. Dit testen zij vervolgens bij zes gezinnen met een Veilig Thuismelding. Alle betrokkenen wordt gevraagd hoe het werken met een steunfiguur bevalt. Met die kennis brengen de onderzoekers verbeteringen aan in de praktijk (zogenaamd actie-onderzoek). Kinderen en jongeren hebben dus een belangrijke stem in het onderzoek.

Resultaten

De onderzoekers zijn in fase 2: het ontwikkelen van de werkwijze met een onafhankelijke ketenbrede steunfiguur. Hiervoor vinden in maart en april (2019) vier werksessies plaats met professionals, jongeren en ouders. De onderzoekers zijn (vrijwel) klaar met literatuurstudie, field visits bij vergelijkbaar aanbod en interviews en focusgroepen met jongeren en ouders. Voor de zomer (2019) starten zij met de pilot en actie-onderzoek. 

Het project wordt uitgevoerd door TNO, Veilig Thuis, GGD Hollands Midden en GGD Haaglanden samen met de Academische Werkplaats SAMEN.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website