Projectomschrijving

Gezinsaanpak en EMDR
Kindermishandeling komt veel voor en heeft grote gevolgen: het leidt tot ernstige psychische problemen van het kind, tot meer medische problemen, en tot hoge maatschappelijke kosten. In aanvulling op de traumagerichte behandeling is bij kindermishandeling een gezinsgerichte en multidisciplinaire aanpak belangrijk. Daarom is er een nieuwe behandeling ontwikkeld voor deze doelgroep bestaande uit gezinsgerichte en EMDR-technieken: Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen (IGT-K, Wesselmann e.a. 2014).
In dit project zijn 15 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die een voorgeschiedenis hebben van kindermishandeling behandeld volgens dit nieuwe model. Gedurende de behandeling is het effect gemeten door vragenlijsten. Hieruit bleek dat er betekenisvolle verbetering was bij 7 van de 8 kinderen die de behandeling hebben afgerond, met name op het gebied van gehechtheid en
emotieregulatie.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website