Projectomschrijving

Onderzoeksvraag

In dit onderzoek wordt kennis verzameld over de uitvoering en effectiviteit van zeven zorgprogramma’s voor slachtoffers van loverboys/mensenhandelaren. Over de effectiviteit van de zorgprogramma’s is nog onvoldoende bekend. Het is belangrijk hier meer over te weten om zo het hulpaanbod verder te ontwikkelen en professionals te ondersteunen bij keuzes en aanpak in de behandeling.

Aanpak

Het onderzoek start met een literatuursearch en een analyse van de handboeken waarin de behandelactiviteiten van de zorgprogramma’s zijn beschreven. Daarna worden n=1 studies uitgevoerd bij 25 tot 30 meisjes. Voor elk meisje worden zowel de veranderingen in gedrag en de uitkomsten van de behandeling als de behandelactiviteiten die zijn ingezet in kaart gebracht. De n=1 opzet biedt de mogelijkheid gegevens te verzamelen over effecten maar ook over de werkzame elementen van de zorgprogramma’s. Samenwerking met de meisjes krijgt een belangrijke plek middels een participatief actieonderzoek.

Samenwerking

Binnen dit project werkt het NJI samen met de volgende organisaties: De Rading; Fier; Horizon; Parlan; Pluryn/Hoenderloo Groep; Spirit; Sterk Huis; VUmc; UvA en NHL Stenden Hogeschool.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website