Projectomschrijving

Onderzoeksvraag

Hulp voor meisjes die slachtoffer zijn van loverboys komt vaak te laat of is onvoldoende. Goede behandeling en begeleiding is nodig om weer een normaal leven te leiden. Velen worden na behandeling opnieuw slachtoffer of lopen vast in het dagelijks leven.
Deze studie wil weten wat triggers zijn voor terugval, maar ook voor succes: hoe komen meisjes in contact met ‘foute mannen’, waarom houden ze contact, welke signalen zijn er, waarom worden deze niet herkend, en welke hulp wordt hen aangeboden?

Aanpak

Middels een trajectbenadering willen we: goed aansluiten bij de complexiteit van de problematiek; sensitiviteit voor problematiek bij instellingen vergroten; samenwerking bevorderen en daarmee continuïteit van behandeling realiseren. Dat zou deze meisjes en jonge vrouwen weer perspectief op een ‘normaal’ leven kunnen bieden.
Bij vier pilots doen we nader onderzoek naar deze trajectbenadering. Per pilot wordt bij 9 deelnemers data verzameld om een eerste indicatie te krijgen van de effecten.

Samenwerking

Fier, Sterk Huis, Stichting Jeugdzorg St Joseph, Praktikon, Hogeschool Leiden, Avans Hogeschool, NJi, Open Universiteit Nederland, Verwey-Jonker Instituut.

Juridisch wegingskader

Binnen het onderzoeksproject is ook een verkennend onderzoek uitgevoerd naar een juridisch wegingskader.

Download het juridisch wegingskader

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website