Projectomschrijving

Kindermishandeling is een omvangrijk probleem met ernstige gevolgen voor de slachtoffers en de maatschappij. Inspanningen die in de afgelopen jaren zijn verricht om kindermishandeling te voorkomen lijken niet te hebben geleid tot een vermindering van het aantal jaarlijks mishandelde kinderen. Bovendien laten overzichtsstudies zien dat interventies slechts in beperkte mate effectief zijn in het voorkomen van kindermishandeling.

Doel

Het doel van het huidige project is de effectiviteit van interventies te vergroten. Hiervoor is het essentieel te achterhalen waarom sommige (onderdelen van) interventies wel en andere niet werken. Voor het project is een omvangrijk landelijk kennisnetwerk gevormd met uitgebreide expertise op het gebied van preventie van kindermishandeling.

Dit consortium heeft een voorstudie uitgevoerd, waarop het huidige project voortbouwt. Het huidige project bestaat uit 7 deelstudies die zich richten op de in de voorstudie geconstateerde knelpunten voor effectieve preventie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website