Projectomschrijving

Kindermishandeling is een omvangrijk probleem met ernstige gevolgen voor de slachtoffers en de maatschappij. Inspanningen die in de afgelopen jaren zijn verricht om kindermishandeling te voorkomen lijken niet te hebben geleid tot een vermindering van het aantal jaarlijks mishandelde kinderen. Bovendien laten overzichtsstudies zien dat interventies slechts in beperkte mate effectief zijn in het voorkomen van kindermishandeling.

Doel

Vergroten van de effectiviteit van (preventieve) interventies ter voorkoming van kindermishandeling. Subdoelen zijn onder meer:

  • inzicht in hoe het proces van signaleren van kindermishandeling kan worden verbeterd; 
  • verbetering van de toeleiding van gezinnen naar de best passende interventies door toepassing van het Risk-Needs-Reponsivity-model (RNR-model); 
  • vergroten van kennis over specifiek werkzame elementen van interventies en de manier waarop deze het beste kunnen worden vormgegeven; 
  • ontwikkeling (en testen) van optimaal vormgegeven modules van specifieke werkzame elementen; 
  • ontwikkeling van een keuzetool (computerapplicatie) waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke interventies beschikbaar zijn voor welke specifieke problematiek (risico- en instandhoudende factoren). Deze tool helpt bij het selecteren van interventies bij bepaalde casussen, maar ook bij het zichtbaar maken van lacunes in het aanbod van interventies.

Toepassing van de RNR-principes kan naar verwachting de effectiviteit van interventies ter voorkoming van kindermishandeling vergroten en mogelijk uithuisplaatsing van kinderen voorkomen.

Aanpak

Het project bestaat uit zeven deelstudies. In deze studies wordt onder andere effectonderzoek uitgevoerd, maar ook multi-level analyses, machine learning, N=1-onderzoek en multi-level meta-analyses.

Resultaten

Er is een instrument ontwikkeld voor responsiviteit, er is een eerste multi-level meta-analyse uitgevoerd naar werkzame elementen van oudertrainingen en er zijn modules ontwikkeld met specifiek werkzame elementen (voor regulatie van boosheid, vergroten van zelfvertrouwen, stressreductie en traumabehandeling). Verwachte resultaten zijn onder meer kennis over de werkzaamheid van het RNR-model in de (preventieve) jeugdhulp en tools om te kunnen werken volgens het RNR-model.

Voorstudie

In 2016 en 2017 is door het consortium een voorstudie uitgevoerd. In de voorstudie werd onderzocht 'Wat Werkt Wanneer, bij Wie, en Waardoor (5Ws) ter voorkoming van kindermishandeling'. Lees meer over de voorstudie op de projectpagina van het project: Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling (projectnummer 741100001).

Meer informatie

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website