Projectomschrijving

In deze VIMP zijn de projectleiders van 13 ZonMw-projecten over ‘eigen kracht’ geïnterviewd en is de relevante literatuur over ‘eigen kracht’ bestudeerd. De bevindingen zijn gedeeld met gemeenten (wethouders, beleidsadviseurs, ketenregisseurs) in zes regiobijeenkomsten. Er is een interactieve pdf (Reflectietool Eigen Kracht) ontwikkeld voor gemeenten. Deze is te vinden op de site van TNO en het Verwey Jonker-Instituut.
De VIMP is afgesloten met een mini-symposium over ‘eigen kracht’ met o.a. de presentatie en try-out van de Reflectietool. Met deze tool voor gemeenten willen we de discussie over ‘eigen kracht’ voeden met de opgedane kennis: wat is het (niet), hoe kunnen gemeenten concreter werken met deze begrippen en wat betekent dit voor het beleid?  
Deze tool is complementair aan de Gesprekswaaier ‘Ken je kracht?’ die binnen de andere VIMP Eigen Kracht, voor professionals is ontwikkeld. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website