Projectomschrijving

Deze VIMP is een gezamenlijk vervolg op de ZonMw-projecten waarin de begrippen ‘empowerment’ en ‘eigen kracht’ bij jeugd en gezin centraal stonden. Over deze begrippen is in de 13 ZonMw-projecten veel kennis verzameld.

Kennis voor gemeenten

In deze VIMP zullen we de kennis bundelen, verrijken met eventueel ontbrekende literatuur en ontsluiten voor gemeenten. Gemeenten kunnen deze kennis en ook de onderzoeksresultaten van de projecten meenemen in besluitvorming en beleidskeuzes die het jeugddomein aangaan. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. In de Jeugdwet wordt gesproken van het ‘inschakelen, herstellen en versterken van de eigen mogelijkheden’, ‘probleemoplossend vermogen’, ‘eigen inbreng’ en het recht op het ‘maken van een familiegroepsplan’. Gemeenten vragen daarmee van gecertificeerde instellingen en professionals om te werken aan de ‘eigen kracht’ van cliënten en dit potentieel zoveel mogelijk aan te boren.Tegelijkertijd is er onduidelijkheid over wat ‘eigen kracht’ is en hoe dit versterkt kan worden.

Met deze VIMP verbinden we (wetenschappelijke) kennis, praktijk en beleid met elkaar. Door middel van regiobijeenkomsten en een inspiratiedocument voor gemeenten voeden we de discussie over ‘eigen kracht’. Wat is het (niet) en wat kan of moet de gemeente doen om professionals in staat te stellen om daadwerkelijk resultaten te boeken als het gaat om eigen kracht?

Deze VIMP wordt uitgevoerd in 2018 en sluit aan bij een vergelijkbare VIMP gericht op professionals.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website