Projectomschrijving

Voor de behandeling van ADHD en druk gedrag bij kinderen zijn verschillende psychosociale interventies beschikbaar. Van veel van deze interventies is nog onvoldoende bekend of ze werkzaam zijn. Van de interventies die wel effectief zijn gebleken is onbekend voor welke kinderen ze vooral of juist niet werkzaam zijn en welke onderdelen precies werken. Bovendien wordt er in de praktijk soms weinig gebruik gemaakt van effectieve interventies.

Doel en werkwijze
In het consortium 'ADHD en druk gedrag' werkt een groot aantal Nederlandse praktijkinstellingen, onderzoeksinstellingen en kennisnetwerken samen, met als doel de zorg voor kinderen met ADHD en druk gedrag te verbeteren. Binnen verschillende deelprojecten doet het consortium onderzoek naar onder meer de huidige praktijk van zorg en onderwijs, subgroepen van kinderen voor wie bepaalde interventies beter of minder goed werken en werkzame elementen van trainingen voor ouders en leerkrachten van kinderen met ADHD of druk gedrag.
Dit project is een vervolg op project 729300003.

Meer informatie

In dit interview vertelt de projectleider hoe er binnen het consortium op innovatieve wijze gewerkt wordt aan effectonderzoek op het betreffende thema en hoe dit bijdraagt aan een nog effectievere praktijk en betere hulp voor kinderen en gezinnen. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website