Projectomschrijving

Angst en depressie zijn de meest voorkomende psychische problemen bij jeugdigen en hebben vergaande consequenties voor de jeugdige, het gezin en de maatschappij. Er zijn veel programma's gericht op het voorkomen en behandelen van angst en depressie bij jeugd, maar voor praktijkprofessionals is het lastig te bepalen wat het verschil is tussen de programma's, hoe toepasbaar ze zijn in verschillende sectoren van de Jeugdhulp en voor welke doelgroepen ze bruikbaar zijn. Met een groep onderzoeks-, kennisinstituten en praktijkinstellingen hebben we de relevante angst- en depressieprogramma's en hun eigenschappen in kaart gebracht en de nationale en internationale onderzoeksresultaten bekeken. De komende drie jaar gaan we gedetailleerder onderzoeken: 1. voor wie welke programma's het beste werken 2. hoe deze het beste uitgevoerd kunnen worden en 3. welke onderdelen in de programma's het beste werken. Deze kennis moet leiden tot een beperkter, maar effectief en praktisch bruikbaar aanbod.
Dit project is een vervolg op project 729300002.

Meer informatie

In dit interview vertelt de projectleider hoe er binnen het consortium op innovatieve wijze gewerkt wordt aan effectonderzoek op het betreffende thema en hoe dit bijdraagt aan een nog effectievere praktijk en betere hulp voor kinderen en gezinnen. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website