Projectomschrijving

Onderzoek

In dit onderzoek is op verschillende manieren gekeken welke kernelementen van cognitieve gedragstherapie (CGT) de belangrijkste bijdrage leveren aan de werkzaamheid ervan bij angst en depressie bij kinderen en jongeren. CGT bestaat uit verschillende onderdelen, zoals exposure (waarbij jongeren met angstklachten oefenen met beangstigende situaties die ze het liefst uit de weg gaan) en activatie (waarbij sombere jongeren weer activiteiten gaan doen waar ze vroeger wel energie uithaalden). We brachten in kaart welke kernelementen in welke interventies zitten. Vervolgens keken we welke kernelementen vooral effectief zijn, bijvoorbeeld door de resultaten van verschillende (inter)nationale onderzoeken samen te nemen en dan te kijken naar de effectiviteit van de kernelementen. Ook deden we grote studies op scholen en in de GGZ om te kijken wat behandelingen effectief maakt, we hebben professionals bevraagd, en hielden gesprekken met ouders, kinderen en professionals.

Resultaten

We vonden consistent aanwijzingen dat cognitieve gedragstherapie (CGT), in allerlei vormen, helpt bij het verminderen van angst- en stemmingsklachten en -stoornissen.
Over angst vonden we dat de kernelementen modelling en terugvalpreventie bijdroegen aan een beter behandelresultaat en dat jeugdigen met ernstigere klachten minder baat hebben bij behandeling dan jeugdigen met mildere klachten. Ook is exposure een belangrijk kernelement en blijken verschillende uitvoeringen effectief, zoals uitgevoerd door een behandelaar in een instelling, of als huiswerk door ouders of kind. Exposure in grote of kleine stappen waren effectief, met iets betere resultaten voor exposure waarbij stap-voor-stap met kleine stappen werd geoefend.

Bij depressie vonden we uit bestaande onderzoeken dat activatie en gedachten uitdagen belangrijke kernelementen zijn, naast het betrekken van ouders bij de behandeling. Verder zijn ontspanningsoefeningen en probleem oplossen de belangrijkste kernelementen van CGT bij depressie. De volgorde waarin deze kernelementen werden aangeboden maakte niet uit.

De onderzoeken laten zien dat een aantal kernelementen belangrijk is om aan te bieden. In de praktijk blijkt dat een groot deel van de behandelingen niet alle belangrijke kernelementen bezit.

De modules die ontwikkeld zijn in het huidige onderzoek zijn online beschikbaar gesteld met instructie-video’s zodat professionals ze kunnen gebruiken (www.vgct.nl/protocollen).

Dit project is een vervolg op project 729300002.

Meer informatie

In dit interview vertelt de projectleider hoe er binnen het consortium op innovatieve wijze gewerkt wordt aan effectonderzoek op het betreffende thema en hoe dit bijdraagt aan een nog effectievere praktijk en betere hulp voor kinderen en gezinnen. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website