Projectomschrijving

In Nederland zijn jaarlijks 70.000 kinderen bij de (echt)scheiding van hun ouders betrokken. Onderzoek toont aan dat zij gemiddeld minder presteren op school, meer gedragsproblemen vertonen en lager scoren op sociaal-emotioneel vlak. In dit project staan de 'Stoere Schildpadden' centraal; dit is de Nederlandse bewerking van de module voor 4-6 jarigen van het evidence-based programma CODIP (Children of Divorce Intervention Program). In 12 groepsbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan het bespreken van scheidingsgerelateerde gevoelens, leren omgaan met onrealistische percepties over de scheiding, en het versterken van probleemoplossende vaardigheden van deelnemende kinderen. In dit project is de volgende stap gezet in de beschrijving en onderbouwing van de interventie. Deliverables zijn een versie 2.0 van de programmamaterialen van Stoere Schildpadden (inclusief een handboek voor trainers) en een werkbladbeschrijving ten behoeve van de Databank Effectieve Interventies van het NJi. Het handboek is te vinden: www.stoereschildpadden.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website