Projectomschrijving

Ongeveer 4000 jongeren worden jaarlijks gedwongen behandeld in de gesloten jeugdzorg en/ of justitiële jeugdinrichting. Behandeling is gericht op het beïnvloeden van gedrag en verkleinen van de kans op herhaling. Door gebrek aan probleembeleving en behandelmotivatie bij jongeren is succesvol behandelen een uitdaging. Een belangrijke schakel in het vergroten van probleembesef en motivatie is vaktherapie, een non-verbale vorm van therapie. Het opbouwen van een goede werkrelatie tussen de jongere en de therapeut wordt door therapeuten als een belangrijk onderdeel binnen de behandeling gezien. Vanuit de praktijk bestaat grote behoefte aan een instrument om zodoende optimaal af te stemmen op de jongere.

Alliantiemonitor

In dit project werd een alliantiemonitor ontwikkeld en gevalideerd in co-creatie met vaktherapeuten en jongeren in het gedwongen kader. Dit heeft een valide versie opgeleverd voor jongeren om de werkalliantie inzichtelijk te maken, waarmee de werkalliantie bij vaktherapie in het gedwongen kader kan worden versterkt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website