Projectomschrijving

Het High Conflict Forum (HCF), Toronto, zal een 3-daagse training geven aan alle ketenpartners (o.a. advocatuur, Raad voor de Kinderbescherming, familierechters, vrouwenopvang) in de regio Midden-Brabant die met vechtscheidingsgezinnen werken waarin essentiële kennis wordt overgedragen uit de HCF Best Practice Guide, zodat eenheid van denken en werken met deze gezinnen ontstaat. De rol van huiselijk geweld bij vechtscheidingen krijgt ruim aandacht. Na de training zal in 40 gezinnen de assessment methode uit de Best Practice Guide worden gebruikt. De 40 gezinnen die in de assessment deelnemen, worden vergeleken met 40 gezinnen die op de standaardwijze (zonder systematische assessment) worden doorverwezen. De uitkomstmaten waarop de twee groepen 9 maanden later vergeleken worden zijn: (1) aantal uren hulp per gezin; (2) mate van succes van de geboden hulp in termen van: werkzaamheid ouderschapsplan, communicatie tussen ouders, tevredenheid van de ouders en de kinderen met de geboden hulp.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website