Projectomschrijving

Samen Stevig Staan

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een hogere kans op het ontwikkelen van gedragsproblemen dan hun leeftijdgenoten. Deze gedragsproblemen zijn moeilijk te behandelen en belastend voor jongeren, hun omgeving en hun toekomst. Samen Stevig Staan is een bewezen effectieve behandeling voor deze problemen.

Om de effectiviteit van deze behandeling te vergroten is in het huidige project nagegaan
(1) voor welke jongeren en gezinnen het meeste effect kan worden bereikt,
(2) of het effect mee bepaald wordt door goede uitvoering van de behandeling en de behandelrelatie, en
(3) of we de effectiviteit kunnen vergroten door therapeuten intensiever op te leiden.

Resultaten

Uit het onderzoek met 104 gezinnen blijkt dat de behandeling voor jongeren en gezinnen met verschillende kenmerken even goed werkt. De kwaliteit van uitvoering en de behandelrelaties tussen cliënten en therapeuten blijken goed te zijn in onze observaties van behandelsessies met deze gezinnen.
Een intensievere opleidingsvariant van 4 dagdelen blijkt de goede behandelrelatie tussen cliënt en therapeut verder te verbeteren.

Samen Stevig Staan kan dus bij een brede doelgroep van kinderen en jongeren met gedragsproblemen en LVB effectief worden ingezet, waarbij een intensievere opleidingsvariant tot betere resultaten leidt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website