Projectomschrijving

Het is een uitdaging om alle actuele kennis op het gebied van hulpverlening aan gezinnen met
meervoudige en complexe problemen (GMCP) terug te laten vloeien naar het onderwijs.

Binnen dit project hebben we actuele kennis over hulpverlening aan GMCP verzameld en samen met jongeren, ouders, studenten, docenten, praktijkprofessionals en onderzoekers bepaald welke
kennis we wilden vertalen naar de sociale opleidingen van het hbo en naar welk type onderwijsvormen.

Onderwijsmaterialen

In dit project zijn verschillende educatieve onderwijsmaterialen ontwikkeld die kunnen worden ingezet, zoals een Serious Game, werkkaarten en kennisclips. Om dit op een goede manier te kunnen implementeren en borgen binnen de sociale opleidingen van het hbo is tevens een ‘’implementatie roadmap’’ ontwikkeld.

Samenwerking

In dit project hebben Hogeschool Windesheim, Hogeschool NHL-Stenden, Fontys Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen, het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Alexander samen gewerkt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website