Projectomschrijving

Achtergrond

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar zijn bezig om volwassen te worden. Veel jongeren hebben hierbij ondersteuning nodig. Er is toenemend aandacht voor deze levensfase van jongeren, zoals blijkt uit kennis uit onderzoek, ervaringsverhalen van jongeren die verschijnen in media en veranderingen in wetgeving, beleid en werkveld.
Nieuw ontwikkelde inzichten vinden nog maak beperkt hun weg naar opleidingen voor
professionals die met jongeren komen te werken. Opleidingen zoeken naar laagdrempelige
toepassingen om actuele kennis, beleidsontwikkelingen en ervaringsverhalen in te passen in
bestaande onderwijsprogramma’s en aan te sluiten bij de nieuwsgierigheid en beleving van
studenten.

Plein 16-27 is een landelijke leergemeenschap op het gebied van ondersteuning van jongeren in
overgang naar volwassenheid. Plein 16-27 biedt een online platform met op opleidingen
toegesneden kennis, ervaringsverhalen en onderwijsopdrachten. En Plein 16-27 faciliteert online
en offline uitwisseling tussen docenten, studenten, professionals, beleidsmakers en jongeren in
intervisiebijeenkomsten, lezingen en workshops.

Resultaten

Binnen het project zijn stappen gezet voor het vormen van een landelijke leergemeenschap en het
bouwen van een online leeromgeving en ontmoetingsplek door:

  • de vorming van een consortium van kennisinstellingen, hbo-opleidingen, en vertegenwoordigers van jongeren;
  • een interviewronde langs opleidingen pedagogiek en social work van verschillende hogescholen;
  • het organiseren van bijeenkomsten met jongeren, professionals, docenten, studenten en onderzoekers;
  • het organiseren van spiegelgesprekken met studenten, onderzoekers en studenten;
  • het houden van ontwerpsessies voor inrichting en vormgeving van de online omgeving;
  • het toepassen van de website binnen het onderwijs aan aankomende jeugdprofessionals;
  • het houden van evaluatieve panelgesprekken met docenten en studenten.

De volgende inhoudelijke producten zijn ontwikkeld:
- een kennisdocument met de meest actuele kennis uit wetenschap, beleid en werkveld;
- kennisclips en podcasts rondom specifieke thema’s;
- een databank met een inventarisatie van ervaringsverhalen van jongeren;
- een reeks kant en klare onderwijsopdrachten.

Website

Er is in lijn met inzichten uit verschillende designsessies een website (www.plein16-27.nl) gebouwd die geldt als digitale vind- en ontmoetingsplek voor deelnemers aan de leergemeenschap. Via deze website zijn de ontwikkelde producten te vinden en wordt uitwisseling binnen de leergemeenschap in gang gezet en gefaciliteerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website