Projectomschrijving

Jaarlijks krijgen 70.000 Nederlandse kinderen te maken met scheiding van hun ouders. Dit markeert het begin van een reeks veranderingen en aanpassingen in hun leven, van emotioneel tot financieel-economisch.
Passende preventieve ondersteuningsmogelijkheden voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd zijn momenteel beperkt beschikbaar. Dit terwijl jongeren zelf aangeven behoefte te hebben aan begeleiding.

Handvatten

Samen met de doelgroep werden in dit project handvatten ontwikkeld voor schoolmaatschappelijk werkers (SMWers) en een digitaal platform voor jongeren. De handvatten voor professionals zijn vervat in een checklist voor individuele gesprekken met de jongeren. Het digitaal platform informeert, biedt erkenning en motiveert de  jongere om over relevante onderwerpen het gesprek verder aan te gaan met de SMWer, en het dagboekje bij te houden.

Kleinschalige evaluatie

Een kleinschalige evaluatie onder SMWers en jongeren laat zien dat de tools goed lijken aan te sluiten bij de doelgroep. Meer praktijktoetsing is echter nodig, met extra aandacht voor overdraagbaarheid en brede implementatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website