Projectomschrijving

Ouderschap blijft in Rotterdam

Rotterdam telde in 2013 maar liefst 185.000 kinderen van gescheiden ouders. 10% van alle scheidingen mondt uit in een vechtscheiding. De ernstige gevolgen en hoge maatschappelijke kosten van vechtscheidingen ondersteunen het belang van goede samenwerking in de Rotterdamse keten. Hiertoe werken de gemeente Rotterdam, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Flexus Jeugdplein, de Raad voor de Kinderbescherming en Hogeschool Rotterdam samen in een consortium ondersteund door de Rechtbank aan een intersectorale aanpak:

  1. Evidence-based signalering en screening van risicofactoren van vechtscheidingen (de ontstaansgeschiedenis)
  2. Evidence-based triage (aansluiting ontstaanstheorie op preventieve- en curatieve programma's)
  3. Professionalisering van (jeugd)professionals en rechters om te zorgen voor een goede implementatie.

Opbrengst: een multisectorale aanpak van dreigende vechtscheidingen die preventief en kosteneffectief is en gestoeld op evidence-based richtlijnen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website