Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hersenontwikkeling en de invloed op het gedrag bij adolescenten met problematisch antisociaal gedrag is een nog onderbelicht onderwerp binnen het dagelijks handelen van professionals en in de opleiding van deze professionals. Er is daarentegen vanuit het wetenschappelijk onderzoek al veel kennis beschikbaar over neurobiologische factoren die een rol spelen bij antisociaal gedrag. Deze kennis vindt maar moeizaam zijn weg naar de praktijk, voor zowel de (toekomstige) professional als de cliënt.

De samenwerking tussen partners in bestaande consortia (NeuroLabNL en twee Academische Werkplaatsen Jeugd)maakt bundeling van kennis en de implementatie ervan in opleidingen en praktijk mogelijk.

Hiermee wordt het mogelijk om samen met alle betrokkenen inzichtelijk te maken wat nodig is om deze overdracht structureel in te passen in de praktijk en de opleidingen en om te laten zien dat een deel van deze kennis daar al klaar voor is mits de wegen hiervoor goed gebaand worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website