Projectomschrijving

Het onderwijsproject Brainstorm heeft de aanwezige kennis vanuit de neurobiologische en
psychosociale wetenschappen over problematisch antisociaal gedrag bij jongeren gebundeld zodat borging en overdracht kan plaatsvinden in de praktijk en de (HBO) opleidingen.
Centraal staat het Biopsychosociale model waarin neurobiologische factoren altijd interacteren met sociale en psychologische factoren.

Kennismodules

Er is een basiskennismodule ontwikkeld en een verdiepingsmodule.

  • Basiskennismodule Brainstorm; de lesmodule over biologische, psychologische en sociale ontwikkeling welke professionals helpt om antisociaal gedrag bij jongeren beter te begrijpen. Kennis over de ontwikkeling van antisociaal en crimineel gedrag neemt toe en vanuit onder andere de criminologie, sociologie, psychologie, psychiatrie en ook neurobiologie wordt dit gedrag bestudeerd. Als professional die te maken heeft met antisociaal of crimineel gedrag is het belangrijk alle aspecten over het ontstaan van dit gedrag te begrijpen. Omdat neurobiologie in relatie tot antisociaal gedrag een betrekkelijk nieuw veld is, wordt deze kennis nog amper vertaald naar de dagelijkse praktijk. Speciaal voor de professional in het veiligheidsdomein is daarom de lesmodule Brainstorm ontwikkeld. In samenwerking met studenten en docenten van de opleidingen Social Work, Integrale  Veiligheidskunde en Sociaal Juridische Dienstverlening van Hogeschool Utrecht is lesmateriaal ontwikkeld voor zowel professionals als studenten. In Brainstorm wordt basiskennis over neurobiologie bij de ontwikkeling van antisociaal en crimineel gedrag uitgelegd in negen thema’s. Elk thema kan door kennisclips met verwerkingsopdrachten op verschillende niveaus worden verdiept. De module bestaat uit negen thema’s die flexibel in verschillende samenstellingen aangeboden kunnen worden en is ook goed online inzetbaar.
  • Verdiepingsmodule Brainstorm; de lesmodule bewuster in interactie met antisociaal gedrag van jongeren. Hoe komt het dat je als professional op een bepaalde manier reageert op gedrag van iemand? Wat gebeurt er in je lijf en in je hoofd, welke weerslag heeft dat op de ander en welke reactie trigger je daardoor weer bij diegene? Ook bij de ander gebeurt er van alles: er komen gevoelens en gedachten naar boven, de hartslag versnelt waarschijnlijk. In de Brainstorm Verdiepingsmodule leren professionals hoe mensen op elkaar reageren, waar reacties vandaan komen, hoe het op neurobiologisch niveau werkt en hoe je als professional reacties leert herkennen, begrijpen en (anders) reageren. Onder attitude verstaan we de houding van de professional, zijn ideeën over jeugdigen en hun functioneren, de eigen normen en waarden en de manier waarop hij een jeugdige bejegent. Voor professionals is het van belang om gedrag te begrijpen en inzicht te krijgen in hun eigen attitude. Zo kunnen professionals reflecteren op hun houding en handelen en hun reacties afstemmen op de jongeren. De lesmodule Bewuster in interactie met antisociaal gedrag is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende organisaties in het werkveld. Jongeren met ervaringskennis uit de Justitiële Jeugd Instellingen (JJI’s), professionals uit het werkveld, praktijkinstellingen en HBO-docenten van de opleidingen Sociaal Werk zijn betrokken geweest bij het onderzoek en hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het onderwijs.

Zie de website Brainstorm met lesmodules over de biologische, psychologische en sociale ontwikkeling van jeugdigen met antisociaal gedrag.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website