Projectomschrijving

Moeten vragenlijsten voor het signaleren van psychosociale problemen worden terug gebracht?

De vraag is of de in de jeugdgezondheidszorg toegepaste vragenlijsten voor het signaleren van (risico’s op) psychosociale problemen kunnen worden terug gebracht. Concreet is de vraag of er op bepaalde leeftijd momenten in de toekomst geen vragenlijst meer hoeft te worden afgenomen.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek geven GEEN aanleiding om in de toekomst op een bepaalde leeftijd geen vragenlijst voor het signaleren van (risico’s op) psychosociale problemen af te nemen.
Als in de toekomst de huidige Jeugdgezondheidszorg Richtlijn Psychosociale problemen gaat worden herzien, dan bieden de resultaten van dit onderzoek veel relevante informatie die kan worden gebruikt om te beslissen om er aanpassingen nodig zijn in de richtlijn.
Bedacht moet worden dat naast het signaleren van (risico’s op) psychosociale problemen via vragenlijsten ook andere overwegingen van belang zijn. Voorbeelden daarvan zijn: (a) zijn er geschikte en effectieve interventies beschikbaar wanneer er (risico’s op) psychosociale problemen worden vastgesteld, en worden deze interventies toegepast indien nodig; (b) wanneer (risico’s op) psychosociale problemen niet (mede) via een vragenlijst worden vastgesteld, hoe vaak en wanneer worden deze dan later op een ander moment vastgesteld, en hoe nadelig is het dat een interventie dan later begint (of helemaal niet wordt toegepast).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website