Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gemeente Geldrop-Mierlo heeft samen met de gemeente Waalre het PlusTeam opgericht. Met als doel: ‘’Het verbeteren van de zelfredzaamheid en zelfregie van hun kwetsbare inwoners en het creëren van een veilig en positief opvoed- en opgroeiklimaat voor de kinderen en jeugdigen in hun gemeenten.

Het PlusTeam is opgericht om bij multiprobleem individuen of -gezinnen de kanteling vorm te geven, met de gezinsleden als uitgangspunt in hun eigen leefomgeving.

Het PlusTeam is een generalistisch/ specialistenteam die werkt met multiprobleemgezinnen in de leeftijd van -10maanden tot 100+ (dus Jeugd en Wmo), op alle leefgebieden. Het PlusTeam werkt altijd in duo’s samen in een gezin, hierin zijn we uniek, maar dit krijgt landelijk meer navolging. Bij de MPG gezinnen vormen zij een tandemregie met de betrokken gezinsleden. Ook als andere zorgpartners in beeld komen blijven ze betrokken tot het is opgelost of duurzaam stabiel.

Al sinds 2015 werkt het PlusTeam voor de motivering van de maatwerkoplossingen met de waardendriehoek. Door deelname aan het ZonMw project 'Maatwerk aanpak voor MPG' samen met het Instituut van Publieke Waarde kunnen we meer als team samen zorgen voor meer en beter passend maatwerk in minder tijd. Daarnaast willen me middels leerstructuren op 4 niveaus het gat tussen leefwereld (burgers en professionals, dichter bij de systeemwereld (managers, bestuurders) brengen en samen zoeken naar de optimale maat.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Taakstelling was vooral participeren in het actieonderzoek van het Instituut voor Publieke Waarden. 3 medewerkers hebben deelgenomen aan de themadagen en hebben samen met hun collega’s 20 doorbraakcasussen ingevuld in het format zoals gevraagd. Door de Corona zijn er naast 2 fysieke bijeenkomsten 4 virtuele themadagen geweest. Daardoor misten we de informele informatie van de andere gemeentelijke organisaties. In de tussenliggende periode hebben we met onze coach de planreizen kunnen bespreken en ook hoe een en ander zo goed mogelijk te noteren, zodat het materiaal bruikbaar is voor verdere studie. Het actieonderzoek bestond voornamelijk uit het formuleren van de argumenten die gehoord werden van de diverse partners in het veld; het groeperen van deze argumenten en ze vervolgens voorzien van mogelijke ( morele, juridisch en financiële) tegenargumenten die bruikbaar zijn in het veld. Daarnaast zijn er een 10tal rode draden /patronen te herleiden. Instituut voor Publieke Waarde gebruikt het geanonimiseerd materiaal verder voor hun studie. We zullen met de gemeente Geldrop-Mierlo verkennen hoe we de doorbraak dooddoeners ludiek in beeld kunnen brengen bij onze samenwerkingspartners. Ansichtkaarten, Loesjeposter of iets vergelijkbaars.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gemeente Geldrop-Mierlo heeft samen met de gemeente Waalre de gemeenschappelijke regeling PlusTeam opgericht. De twee gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre hebben als gemeenschappelijk doel: ‘’Het verbeteren van de zelfredzaamheid en zelfregie van hun kwetsbare inwoners en het creëren van een veilig en positief opvoed- en opgroeiklimaat voor de kinderen en jeugdigen in hun gemeenten.”

De gemeente heeft zelf een Centrum voor Maatschappelijke Deelname, met daarin ook zorgprofessionals. Zij zijn de verantwoordelijk voor de preventie, de toegang tot de zorg en kunnen zelf ondersteunen bij enkelvoudige problematieken.

Als zij bij start of gaande het ondersteuningsproces merken dat het gaat om een multiprobleemgezin of dat gezinnen langdurig ondersteuning nodig hebben, dan verwijzen zij door naar het PlusTeam

 

Het PlusTeam is opgericht om bij multiprobleem individuen of -gezinnen de kanteling vorm te geven, met de gezinsleden als uitgangspunt in hun eigen leefomgeving.

 

Het PlusTeam is een redelijk uniek georganiseerd wijkteam. Het is een generalistisch/specialistenteam die werkt met multiprobleemgezinnen in de leeftijd van 0-100 jaar (dus Jeugd en Wmo), op alle leefgebieden en altijd in duo’s samen in een gezin werkt. We zijn ervan en blijven ervan, tot het is opgelost of duurzaam stabiel. Bij deze gezinnen vormen we een tandemregie met de betrokken gezinsleden. Ook als andere zorgpartners in beeld komen blijven we betrokken.

 

Al sinds 2015 werkt het PlusTeam voor de motivering van de maatwerkoplossingen met de waardendriehoek.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website