Projectomschrijving

Gemeente Geldrop-Mierlo heeft samen met de gemeente Waalre het PlusTeam opgericht. Met als doel: "Het verbeteren van de zelfredzaamheid en zelfregie van hun kwetsbare inwoners en het creëren van een veilig en positief opvoed- en opgroeiklimaat voor de kinderen en jeugdigen in hun gemeenten".

Het PlusTeam is opgericht om bij multiprobleem individuen of -gezinnen de kanteling vorm te geven, met de gezinsleden als uitgangspunt in hun eigen leefomgeving.

Het PlusTeam is een generalistisch/specialistenteam die werkt met multiprobleemgezinnen in de leeftijd van -10 maanden - 100+ (dus Jeugd en Wmo), op alle leefgebieden. Het PlusTeam werkt altijd in duo’s samen in een gezin, hierin zijn we uniek, maar dit krijgt landelijk meer navolging. Bij de MPG gezinnen vormen zij een tandemregie met de betrokken gezinsleden. Ook als andere zorgpartners in beeld komen blijven ze betrokken tot het is opgelost of duurzaam stabiel. Al sinds 2015 werkt het PlusTeam voor de motivering van de maatwerkoplossingen met de waardendriehoek.

Door deelname aan het ZonMw project “Maatwerk aanpak voor MPG” samen met het Instituut van Publieke Waarde kunnen we meer als team samen zorgen voor meer en beter passend maatwerk in minder tijd. Daarnaast willen me middels leerstructuren op 4 niveaus het gat tussen leefwereld (burgers en professionals), dichter bij de systeemwereld (managers, bestuurders) brengen en samen zoeken naar de optimale maat.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website