Projectomschrijving

Gemeente Amersfoort heeft met IPW in 2018-2019 een doorbraakaanpak ontwikkeld voor huishoudens die langdurig kampen met een combinatie van problemen. Bijvoorbeeld werkloosheid, schulden, huisvesting, middelengebruik, opvoed- en psychosociale problemen. Er kan sprake zijn van criminaliteit en geweld. Het gaat om situaties waarin sprake is van een hoge urgentie om tot een structurele oplossing te komen. De beschikbare hulp is niet (meer) effectief en de maatschappelijke kosten zijn hoog.

De primaire doelstelling van de aanpak is dat deze huishoudens weer regie krijgen over hun leven met een positief toekomstperspectief waarbij onorthodoxe oplossingen die nodig zijn in die specifieke situatie niet worden geschuwd.

Door deelname aan dit project willen wij de Amersfoortse doorbraakaanpak door ontwikkelen en de betrokkenheid van justitie intensiveren. Dit doen wij samen met onze ketenpartners en de gemeentelijke afdelingen Samenleven, Wonen, Werk/Inkomen/Zorg en Openbare orde & Veiligheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website