Projectomschrijving

Gemeente Amersfoort heeft met IPW in 2018-2019 een doorbraakaanpak ontwikkeld voor huishoudens die langdurig kampen met een combinatie van problemen. Bijvoorbeeld werkloosheid, schulden, huisvesting, middelengebruik, opvoed- en psychosociale problemen. Er kan sprake zijn van criminaliteit en geweld. Het gaat om situaties waarin sprake is van een hoge urgentie om tot een structurele oplossing te komen. De beschikbare hulp is niet (meer) effectief en de maatschappelijke kosten zijn hoog.

De primaire doelstelling van de aanpak is dat deze huishoudens weer regie krijgen over hun leven met een positief toekomstperspectief waarbij onorthodoxe oplossingen die nodig zijn in de specifieke situatie niet worden geschuwd.
Deelname aan dit project heeft ons bevestigd dat Amersfoortse doorbraakaanpak werkt en dat we gezinnen echt verder helpen. De samenwerking tussen de verschillende ketenpartners loopt goed. Daar waar de samenwerking beter kan zetten we in op het verbeteren van de samenwerking door middel van kennisuitwisseling, casusevaluaties en leercirkels. Ook heeft deelname aan dit project duidelijk gemaakt dat het intensiveren van de samenwerking met justitiepartners niet vanzelf gaat.

De gemeente Amersfoort heeft mede naar aanleiding van dit project besloten een pilot te starten voor een gezinsaanpak voor criminele gezinnen. Deze aanpak is voor een groot deel gestoeld op de uitgangspunten van de doorbraakaanpak.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website