Projectomschrijving

In Hart van Brabant – een regio met 204.500 huishoudens – zijn naar schatting ongeveer 2.660 huishoudens die kampen met een stapeling aan complexe problemen. Wanneer mensen problemen ervaren op meerdere leefgebieden, zoals wonen en gezondheid, armoede en schulden, ontstaat in veel gevallen een probleem van een andere orde. Onze systemen zijn niet goed ingericht om mensen met meerdere problemen, binnen meerdere wetten, logisch en integraal te helpen.

Met het project Maatpact voor meer Impact kiest regio Hart van Brabant voor een integrale aanpak van multiproblematiek. Door complexe casussen anders te benaderen willen zij de betrokken gezinnen een beter perspectief bieden door hun behoefte voorop te zetten en meer maatwerk te leveren. Zo nodig buiten de gestelde kaders om. In de periode november 2019 - oktober 2020 worden er 20 gezinnen begeleid en gemonitord in samenwerking met Instituut Publieke Waarden, zorgverzekeraars, woningstichtingen, zorgaanbieders en de rijksoverheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website