Projectomschrijving

In Hart van Brabant zijn er naar schatting ongeveer 2.660 huishoudens die kampen met een stapeling aan complexe problemen. Wanneer mensen problemen ervaren op meerdere leefgebieden, zoals wonen en gezondheid, armoede en schulden, ontstaat in veel gevallen een probleem van een andere orde. De systemen zijn niet goed ingericht om mensen met meerdereproblemen, binnen meerdere wetten, logisch en integraal te helpen.

Met het project 'Maatpact voor meer Impact' kiest de regio voor een integrale aanpak van multiproblematiek. De eerste geleerde lessen geven al een beeld van verbeteringen die we nu aanpakken. Het perspectief van de inwoner moet weer voorop komen staan. We denken en werken teveel vanuit reguliere hulpverlening, oplossingen of een doorbraak zit ook in andere mogelijkheden. Het resultaat moet voorop komen staan en niet het proces.

De monitoring geeft een duidelijk beeld dat wanneer we investeren op bestaanszekerheid we besparen op uitgaven Jeugd en Wmo en de gezinnen beter helpen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website