Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van het project is professionals en hun organisaties in het jeugddomein te ondersteunen in het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie (het ‘Nieuwe Werken’). Ondersteuningsaanbod voor het Nieuwe Werken, zoals coaching en intervisie, wordt in het project (door)ontwikkeld, getoetst en overdraagbaar gemaakt, zodat de gehele jeugdsector kan profiteren. In 21 organisaties representatief voor de zorg voor jeugd wordt binnen 15 actieonderzoeken nieuw ondersteuningsaanbod ontwikkeld of bestaand aanbod doorontwikkeld. Omdat het Nieuwe Werken nodig is om de transformatiedoelen te behalen, groeperen de actieonderzoeken zich op transformatiedoel. De transformatiedoelen worden geleid door afgevaardigden van vijf Academische Werkplaatsen Jeugd. De betrokken brancheverenigingen en kennisinstituten maken deze kennis toegankelijk voor alle professionals betrokken bij de zorg voor jeugd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afgelopen periode hebben de 21 deelnemende praktijkorganisaties hun actieonderzoeken uitgevoerd binnen hun organisaties. Hierbij zijn de actieonderzoekers op verschillende manieren ondersteund, onder andere met leerwerksessies en een masterclass. Nu de actieonderzoeken bijna ten einde lopen, is tijdens de leerwerksessies stilgestaan bij de geleerde lessen en borging. Tijdens de laatste masterclass stond het thema ‘Samenwerken aan verandering’ centraal. Op kennisnetjeugd van het Nederlands Jeugdinstituut zijn binnen de werkgroep Lerend transformeren de ervaringen gedeeld. Op deze manier kan de gehele zorg voor jeugd profiteren van de opbrengsten van dit project.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het onderhavig project is professionals en hun organisaties in het jeugddomein te ondersteunen in het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie (het ‘Nieuwe Werken’). Ondersteuningsaanbod voor het Nieuwe Werken, zoals coaching en intervisie, wordt in het project (door)ontwikkeld, getoetst en overdraagbaar gemaakt, zodat de gehele jeugdsector kan profiteren van de kennis. Het gaat om ondersteuningsaanbod op niveau van zowel uitvoering als management en beleid.

 

De onderzoeksbenadering die in het project gebruikt wordt, betreft actieonderzoek. Actieonderzoek is bij uitstek geschikt, omdat de onderzochte werkelijkheid direct wordt veranderd. Dat betekent ook dat actieonderzoek gericht is op het verkrijgen van prescriptieve of normatieve kennis: kennis die aanwijzingen geeft over hoe te handelen.

In vijftien organisaties representatief voor de zorg voor jeugd wordt met actieonderzoek nieuw ondersteuningsaanbod ontwikkeld of bestaand aanbod doorontwikkeld. Omdat het Nieuwe Werken nodig is om de transformatiedoelen te behalen, groeperen de actieonderzoeken zich op transformatiedoel. De transformatiedoelen worden geleid door afgevaardigden van vijf Academische Werkplaatsen Jeugd. In elke praktijkorganisatie wordt een actieonderzoeksgroep opgezet met daarin een actieonderzoeker, lijnverantwoordelijke en cliënt. Deze groepen worden begeleid door de deel-werkpakketleiders vanuit de Academische Werkplaatsen, TNO en andere relevante experts. Alle actieonderzoeksgroepen vormen een leergemeenschap en komen regelmatig samen in leerwerksessies en masterclasses.

 

Het project heeft een looptijd van 30 maanden en kent 4 werkpakketten:

Werkpakket 1. Projectcoördinatie (maand 1 t/m 30)

Werkpakket 2. Disseminatie (maand 1 t/m 30)

Werkpakket 3: Ondersteuningsaanbod voor het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie (maand 5 t/m 24)

Werkpakket 4: Slotsymposium en inspiratiedocument (maand 24 t/m 30)

 

Het project heeft de volgende deliverables:

1. Showcase van ondersteuningsaanbod voor het Nieuwe Werken in de zorg voor jeugd.

2. Inspiratiedocument omtrent: (a) de uitgevoerde actieonderzoeken, inclusief in het project (door)ontwikkelde ondersteuningsaanbod en de uitkomsten op niveau van werkzaamheid en cliënttevredenheid; en (b) de geleerde lessen op het gebied van ondersteuningsaanbod per transformatiedoel.

3. Implementatieadvies met de aandachtspunten en de do’s en don’ts over implementatie van ondersteuningsaanbod.

4. Concept (peerreviewed) artikel.

5. Slotsymposium toegankelijk voor alle partners in het project en voor alle overige belangstellenden (praktijkprofessionals, beleidsmakers, bestuurders, onderzoekers).

 

De kwaliteit van het project wordt naast de projectgroep bewaakt door een expertgroep en een cliëntengroep van jeugdigen en ouders. Een disseminatiegroep draagt zorg voor de verspreiding van de leerlessen omtrent ondersteuningsaanbod voor het Nieuwe Werken, de implementatie en het uitvoeren van actieonderzoek. Deze groep bestaat uit afgevaardigden van branche- en beroepsverenigingen en kenniscentra. Het Nederlands Jeugdinstituut staat als werkpakketleider aan het hoofd van deze groep. De disseminatiegroep zal ook een implementatieadvies schrijven voor het borgen van de leerlessen na het afronden van het project. Het project wordt afgesloten met een landelijk slotsymposium.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website