Projectomschrijving

Dit onderzoek beoogt inzicht te bieden in het effect van het multimethodisch handelen van jongerenwerkers op de ontwikkeling van jongeren (10-23 jaar). Hoewel er aanwijzingen zijn dat een gecombineerde inzet van methodieken bijdraagt aan preventie en het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jongeren is niet eerder aangetoond wat het jongerenwerk bijdraagt aan het opgroeien en opvoeden.

Met deze kennis kunnen gemeenten een weloverwogen afweging maken over de bijdrage van het jongerenwerk aan de uitvoering van de Jeugdwet. En het jongerenwerk kan aan opdrachtgevers en partners in de wijk laten zien wat de bijdrage van het jongerenwerk is. Hiermee verwachten zij erkenning te krijgen voor de beroepsgroep en de effectiviteit van de beroepsuitoefening te kunnen versterken. Het onderzoek heeft een mixed method design en bestaat uit een combinatie van een longitudinale multiplecohort studie met een multiple case studie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website