Projectomschrijving

Scheiding is één van de meest impactvolle levensgebeurtenissen voor alle betrokkenen. Voor kinderen bestaan er wetenschappelijk onderbouwde preventieve interventies om hen na scheiding te ondersteunen en zo problematiek te beheersen en reduceren. Voor ouders bestaat dergelijk onderbouwd aanbod niet. Het ontbreekt vooral aan kortdurend, laagdrempelig ondersteuningsaanbod om ouders te informeren en te steunen in hun eigen kracht, ter versterking van hun rol als opvoeder.

Doel

Dit project heeft als doel te zorgen dat dit er wel komt. Het omvat een (door)ontwikkeltraject van laagdrempelig ondersteuningsaanbod voor gescheiden ouders, gevolgd door een proces-/effectevaluatie. Het project voorziet in 2 onderbouwde interventievarianten: een groepsprogramma en een e-healthmodule.
Beide zijn gericht op het verwerken van en beter omgaan met de scheidingssituatie om emotioneel in staat te zijn hernieuwd ouderschap vorm te geven. Uitkomsten worden in gecontroleerd onderzoek getoetst en vergeleken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website