Projectomschrijving

In het kennisplatform Kind en Echtscheiding Noord Nederland bundelen en delen we kennis van effectieve preventie, ketenzorg en behandeling. Het doel van een effectieve aanpak van (v)echtscheidingen is: de problematiek voor kinderen tot een minimum te beperken. Dit wordt bereikt door vroegtijdig signaleren en vervolgens de meest passende hulp inzetten, met als uitgangspunt de eigen kracht. Het kennisplatform is een samenwerking tussen verschillende partijen in Noord Nederland die te maken hebben met cliënten in een (v)echtscheiding, zoals jeugdigen en ouders, jeugdhulp, gemeentes, mediators en de rechtbank. Jeugdhulp Friesland en Elker Jeugd- en Opvoedhulp zijn samen met de gemeentes de trekker van het project. Het platform verzamelt alle kennis die aanwezig is en stelt deze breed beschikbaar. Het platform faciliteert onderzoek en monitort interventies om de problematiek voor kinderen geconfronteerd met echtscheidingssituaties tot een minimum te beperken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website