Projectomschrijving

Het project ‘Ken je kracht?’ bouwt voort op recent afgeronde ZonMw-projecten rondom empowerment en eigen kracht bij jeugd en gezin.

Werkpraktijk Jeugdprofessionals

In ‘Ken je kracht?’ gaan we met de kennis die in deze projecten verzameld is aan de slag en maken we een vertaalslag naar de dagelijkse werkpraktijk van jeugdprofessionals in de brede jeugd(hulp)keten. ‘Ken je kracht?’ draagt hiermee bij aan verdere conceptualisering van eigen kracht en de toepassing hiervan in de praktijk. Er is met name aandacht voor de dilemma’s waar professionals mee te maken hebben bij het werken aan eigen kracht in en met gezinnen.

Eindproduct

Samen met de professionals wordt een praktisch eindproduct ontwikkeld waarin de geleerde lessen geïllustreerd en verwerkt worden. We doen dit onder meer op basis van interactieve bijeenkomsten met professionals en ouders. Naast de oplevering van een praktisch product wordt de opbrengst van dit project beschreven in een artikel.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website