Projectomschrijving

De begeleiding die Nidos en COA biedt aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen, sluit in de praktijk onvoldoende aan bij de behoeftes van een deel van deze kinderen. Zij zijn aangewezen op jeugdhulp. Jeugdhulp die aansluit bij de problematiek van deze kinderen blijkt niet of nauwelijks voorhanden.

Doel
Het doel van dit project is om, vanuit literatuur en praktijkervaringen, te komen tot een beschrijving van werkzame bestanddelen voor jeugdhulporganisaties die werken met vluchtelingenkinderen.

Werkwijze
In de periode van mei 2018 tot augustus 2019 zullen Nidos, Pharos en Jeugdzorg Nederland kwantitatief en kwalitatief onderzoek doen naar de knelpunten in de aanmelding van vluchtelingenkinderen voor jeugdhulp en het huidige jeugdhulpaanbod. Ook de best practices worden onderzocht.

Resultaat
Een rapportage gericht op de binnen de jeugdhulp te zetten vervolgstappen, om van daar uit een passende begeleidingsmethodiek te kunnen ontwikkelen voor vluchtelingenkinderen binnen de jeugdhulp. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website