Projectomschrijving

Een belangrijk onderdeel van implementatie van een innovatie is instructie en training van de professionals die ermee gaan werken.

In deze studie is met behulp van verschillende methoden onderzocht welke trainingsstrategieën effectief zijn bij het aanleren van een innovatie aan jeugdzorgprofessionals.
Uit de literatuur bleken diverse strategieën te identificeren waarvan jeugdzorgprofessionals tijdens focusgroepen er 6 hebben aangemerkt als meest effectief, namelijk: actieve werkvormen, aansprekend trainingsmateriaal, samen leren, een trainer met goede vaardigheden, interactie en afwisseling en goede aansluiting bij de praktijk.

Uit een evaluatiestudie bleek dat wanneer de genoemde strategieën verwerkt zijn in een training de kans groter is dat professionals zich beter in staat voelen om de geleerde kennis en vaardigheden toe te passen in de praktijk en het geleerde uit te voeren zoals bedoeld.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website