Projectomschrijving

We weten nog onvoldoende hoe we zorgverleners en organisaties goed kunnen ondersteunen bij het implementeren van interventies en richtlijnen in de jeugdzorg. De Kindcheck is zo'n richtlijn. Het biedt zorgverleners handvatten om kindermishandeling vroegtijdig te signaleren op basis van problemen van ouders zoals verslavingsproblemen, huiselijk geweld of ernstige psychiatrische problemen.

In dit onderzoek hebben we inzicht gekregen in welke determinanten belangrijk zijn bij het goed uitvoeren van jeugdzorg richtlijnen. Zo blijkt dat voldoende kennis, vaardigheden en de betrokkenheid van management en professionals belangrijk zijn voor de succesvolle implementatie van jeugdzorg richtlijnen. Daarnaast hebben we vastgesteld welke gedragsveranderingstechnieken en strategieën deze determinanten kunnen beïnvloeden zodat we zorgverleners beter kunnen ondersteunen bij het invoeren van richtlijnen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het geven van instructies over het gebruik van een richtlijn door middel van educatieve bijeenkomsten of coöperatief leren effectief is geweest voor het vergroten van kennis en het verbeteren van de uiteindelijke richtlijnuitvoer. Ook is gebleken dat het maken van een plan, tijdens evaluatie bijeenkomsten, waarin beschreven wordt hoe een richtlijn binnen een organisatie verspreid en gepromoot moet worden heeft bijgedragen aan de daadwerkelijke promotie en verspreiding van een richtlijn.

De resultaten van dit onderzoek worden momenteel verwerkt in een (digitale) beslishulp waarmee zorgverleners en organisaties kunnen bepalen welke implementatiestrategieën zij kunnen inzetten om specifieke implementatie barrières te kunnen aanpakken, of bevorderende factoren te versterken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website