Rapport

De jeugd-ggz opereert nog teveel als aparte sector binnen de jeugdhulp terwijl het juist de bedoeling van de Jeugdwet is integrale hulp en ondersteuning te bieden.
Dit is één van de conclusies uit het onderzoek dat is uitgevoerd naar de positie van de jeugd-ggz binnen het nieuwe stelsel van de jeugdhulp. De onderzoekers doen aanbevelingen over de toegang, triage, samenwerking, hoog-specialistische jeugd-ggz en leren. Aanleiding voor dit onderzoek vormde een motie van D66 in de Tweede Kamer.

Lees meer in het rapport: 'De Jeugd-GGZ na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen'.

Het rapport is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Of lees meer in het nieuwsbericht Jeugd-ggz en jeugdhulp nog te veel gescheiden werelden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website