Projectomschrijving

Er is veel kennis over effectieve interventies voor jeugdigen/ouders met opgroei- en opvoedproblemen. Ondanks dat bij veel interventies het effect in onderzoek is aangetoond, blijken de resultaten in de dagelijkse praktijk vaak minder gunstig. Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit van de uitvoering (behandelintegriteit) hierbij een rol speelt. Het is daarom essentieel om meer kennis te vergaren over het stimuleren van deze algemeen werkzame factor. Door het inrichtingen van een ondersteuningsstructuur hebben veel evidence-based programma’s een omgeving gecreëerd waarin beroepsbeoefenaren kunnen leren op de werkvloer.

In dit project is een dergelijke vorm van ondersteuning ontwikkeld en toegepast bij drie ‘care as usual’ interventies in de dagelijkse praktijk van jeugdhulp en jeugdbescherming. Professionals namen beelden op van hun gesprekken met cliënten en kregen hierop feedback volgens een speciaal ontwikkelde methode van video-feedback. Deze vorm van ondersteuning leidde tot hogere kwaliteit van de uitvoering van de interventies. Professionals én supervisoren evalueren deze vorm van ondersteuning positief: niet alleen ging de kwaliteit omhoog, ook droeg de supervisie bij aan het zelfvertrouwen en werkplezier van de deelnemende professionals.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website