Projectomschrijving

Ondersteuning huishoudens

We willen met dit project de hulp en ondersteuning aan huishoudens die gebruik maken van meerdere regelingen binnen het sociaal domein in combinatie met veiligheidsproblematiek beter, efficiënter en daarmee (wellicht) goedkoper organiseren.

Integraal maatwerkplan

We hebben de huishoudens waarbij sprake is van forse stapeling van inzet vanuit meer dan één regeling in kaart gebracht door domeinoverstijgend gegevens te vergelijken. We benaderen hen om vervolgens samen te werken aan een duurzaam toekomstperspectief. Dat doen we door de verschillende vormen van ondersteuning terug te brengen tot één gedragen integraal maatwerkplan. Uitgangspunt daarbij is: wat is er voor dit huishouden nodig om te komen tot een duurzaam toekomstperspectief?

Handvatten

Naast een integraal plan voor deze huishoudens levert het project handvatten op voor de verbetering van onze dienstverlening aan huishoudens met stapeling van hulp, ondersteuning en veiligheidsproblematiek.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website