Projectomschrijving

Ondersteuning huishoudens

Binnen het project hebben we met 20 huishoudens met hulp en ondersteuning uit meerdere regelingen binnen het sociaal domein in combinatie met veiligheidsproblematiek gekeken hoe dit beter, efficiënter en daarmee (wellicht) goedkoper georganiseerd kan worden.

Integraal maatwerkplan

We hebben de huishoudens waarbij sprake is van forse stapeling van inzet vanuit meer dan één regeling in kaart gebracht door domeinoverstijgend gegevens te vergelijken. Samen met de huishoudens hebben we getracht de verschillende vormen van ondersteuning terug te brengen tot één gedragen integraal maatwerkplan. Uitgangspunt daarbij is: wat vinden de huishoudens zelf dat er nodig is om te komen tot een oplossing en een duurzaam toekomstperspectief en hoe
organiseren we dat?

Handvatten

Naast een gedragen integraal plan voor deze huishoudens heeft het project handvatten en inzichten opgeleverd voor de verbetering van onze dienstverlening aan huishoudens met stapeling van hulp, ondersteuning en veiligheidsproblematiek.

Lesson learned

Maatwerk bedenken is niet moeilijk, het huishouden en de professional weten vaak heel goed wat er nodig is. Het realiseren van maatwerk is daarentegen in de meeste gevallen een stuk ingewikkelder. Tijdens de uitvoering van dit project is dat heel duidelijk geworden.
De belangrijkste les voor ons is het inzicht dat maatwerk niet als een klus voor een bepaalde groep mensen gezien moet worden maar dat het vraagt om een gezamenlijke gedragen opdracht waar je gezamenlijk verantwoordelijk voor bent. Creëer één gezamenlijk primair proces om maatwerk te realiseren tussen uitvoering en gemeenten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website