Projectomschrijving

Jonge kinderen met gedragsproblemen hebben meer moeite met het maken van vriendjes, school, hobby's en de relatie met hun ouders. Zij lopen een risico dat de gedragsproblemen verergeren, met bijkomende problemen als schooluitval en criminaliteit, en hoge kosten voor de maatschappij. Deze problemen blijken het best te behandelen door al bij jonge kinderen behandeling via de ouders in te zetten. In Nederland blijkt de oudercursus Incredible Years (IY) effectief te zijn voor gezinnen met heel diverse achtergronden. IY kent flexibiliteit om op de situatie van ieder gezin in te spelen.

Het is belangrijk te weten welke aanpak het beste werkt met welk gezin. De gegevens van 786 gezinnen uit vier gerandomiseerde effect studies zijn gekoppeld tot 1 grote dataset. Zo is onderzocht welke kinderen het meest gebaat zijn bij welke combinaties van gezins- en behandelkenmerken. De bevindingen worden direct in de praktijk gebruikt bij de begeleiding van trainers en ouders.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website