Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Angst en depressie komen vaak voor bij kinderen. Ondanks dat angst en depressie onder kinderen veel voorkomen, worden deze aandoeningen niet goed gesignaleerd door volwassenen. Daardoor krijgen kinderen niet tijdig hulp aangeboden. Als angst en depressie niet tijdig worden herkend en behandeld, kunnen kinderen op latere leeftijd hier blijvend last van houden. Ook kunnen aanvullend andere problemen ontstaan, zoals andere psychische problemen en vroegtijdig schoolverlaten.

 

In dit onderzoek is onderzocht hoe goed de korte zelfinvulvragenlijst RCADS-22 (Revised Child Anxiety and Depression Scale) angst en depressie onder kinderen kan signaleren. De RCADS-22 bestaat uit 15 vragen over angst en 7 vragen over depressie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De korte zelfinvulvragenlijst RCADS-22 (Revised Child Anxiety and Depression Scale) is geschikt om angst en depressie bij kinderen te signaleren. De angst- en depressieschaal van de RCADS-22 blijken valide en betrouwbaar. De RCADS-22 kan op scholen en in de JGZ worden ingezet als screeningsinstrument bij kinderen van 8 t/m 18 jaar.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Momenteel zijn er geen gevalideerde en korte screeningsinstrumenten beschikbaar voor angst en depressie bij kinderen van 8-18 jaar. Bestaande betrouwbare en valide meetinstrumenten zijn te lang en daardoor niet bruikbaar in de praktijk. De Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS) laat als 47-item instrument goede psychometrische eigenschappen zien in een Nederlandse populatie. De verkorte RCADS-25 is echter nog niet gevalideerd in Nederland. De RCADS-25 wordt in Nederland ingezet als screenings- en toeleidingsinstrument. Om de RCADS-25 optimaal als screeningsinstrument te kunnen gebruiken, is het van belang dat de betrouwbaarheid en validiteit van deze lijst, evenals Nederlandse normscores en cut-off scores, worden bepaald.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het onderzoek is voorgelegd aan de Medisch-ethische toetsingscommissie (METc) van het VU medisch centrum. Deze METc heeft een niet-WMO verklaring afgegeven.

 

In het schooljaar 2017-2018 heeft de dataverzameling plaatsgevonden. In totaal hebben vijftien basisscholen in het gehele land, acht middelbare scholen in Amsterdam-Amstelland en drie MBO's in Drenthe meegedaan aan het onderzoek. Op deze scholen hebben voor het bepalen van de constructvaliditeit 281 kinderen en adolescenten de RCADS-25 en de Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED-NL) ingevuld; 285 kinderen en adolescenten hebben de RCADS-25 en de Children's Depression Inventory (CDI-2) ingevuld. Voor het bepalen van de betrouwbaarheid hebben 265 kinderen en adolescenten de RCADS-25 twee keer ingevuld met een tussenperiode van twee tot vier weken. Voor het bepalen van de criteriumvaliditeit hebben 117 kinderen en adolescenten meegedaan aan een semi-gestructureerd interview K-SADS-PL. Voor het bepalen van de responsiviteit hebben 204 kinderen de RCADS-25 twee keer ingevuld: een keer voor de start van de VRIENDEN interventie en een keer na afloop van de VRIENDEN interventie, waarbij de tweede keer twee global rating scale vragen zijn toegevoegd. Hiermee zijn alle gewenste aantallen bereikt en is de dataverzameling op scholen voltooid.

 

Normgegevens worden bepaald in samenwerking met twee panelbureaus. Kantar public heeft de RCADS-25 in een representatieve steekproef van 1322 kinderen en adolescenten laten invullen. Deze steekproef is representatief op de variabelen leeftijd, geslacht, regio, huishoudgrootte, sociale klasse, opleiding en migratieachtergrond. Een tweede panelbureau, Panelinzicht, is momenteel nog bezig met het laten invullen van de RCADS-25 in een representatieve steekproef van Nederlandse kinderen en adolescenten. Naar verwachting is hun dataverzameling binnen een paar maanden afgerond.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Momenteel zijn er geen gevalideerde en korte screeningsinstrumenten beschikbaar voor angst en depressie bij kinderen van 8-18 jaar. Bestaande valide meetinstrumenten zijn te lang en daardoor niet bruikbaar in de praktijk. De Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS) laat als 47-item instrument goede psychometrische eigenschappen zien in de Nederlandse populatie. De verkorte RCADS-25 is echter nog niet gevalideerd in Nederland. De RCADS-25 wordt in Nederland ingezet als screenings- en toeleidingsinstrument. Ook wordt de RCADS-25 ingezet om de behandelrespons op een preventieprogramma te meten. Om de RCADS-25 optimaal als screeningsinstrument te kunnen gebruiken, is het van belang dat deze lijst verder gevalideerd wordt en dat er Nederlandse normscores worden bepaald. Daarnaast moet de geschiktheid om de behandelrespons te bepalen nader onderzocht worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website