Projectomschrijving

Onderzoek toont aan dat naast ouders, volwassenen waar jongeren een goede band mee hebben, van positieve invloed zijn op het algemeen welbevinden van jongeren. Dit positieve effect is ongeacht de risico’s waaraan deze jongeren blootgesteld zijn. Dit heeft geleid tot de JIM-benadering (Jouw Ingebrachte Mentor).

JIM-benadering

In deze benadering kiezen de jongeren een JIM, een volwassene uit de eigen omgeving die ze vertrouwen, een natuurlijke mentor. Deze JIM is een vertrouwensfiguur voor de jongere en adviseur voor ouders en professionals waar nodig.

Follow-up onderzoek

In het onderzoek zijn in totaal 24 (voormalig) JIMs geïnterviewd uit de regio Amsterdam, Amersfoort en Veenendaal. Dit onderzoek geeft een goed beeld van de verschillende ervaringen van de JIMs, nadat de hulpverlening is afgerond.
Het merendeel van de JIMs houdt contact met de jongere na afloop van het hulpverleningstraject. Ook is in de meeste gevallen de dreigende uithuisplaatsing afgewend en woont de jongere thuis of in zijn vertrouwde omgeving. Daarmee is het werken met een JIM een positieve en veelbelovende aanpak in de jeugdhulp, mits deze door alle betrokken partijen op waarde wordt geschat.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website