Projectomschrijving

De instrumenten die beschikbaar zijn om problematische gehechtheid te meten zijn tijdrovend. Bovendien moet voor het gebruik vaak een training gevolgd worden.


Er is in de praktijk (jeugdzorg, jeugd-ggz, jeugdgezondheidszorg) behoefte aan een screeningsinstrument, waarmee bij de opvoeders vastgesteld kan worden of er sprake is van problematische gehechtheid bij kinderen van 2-5 jaar.


Daarom is in samenwerking tussen praktijkinstelling Basic Trust en de Universiteit van Amsterdam de Attachment Insecurity Screening Inventory (AISI) ontwikkeld. De eerste onderzoeksresultaten met het instrument waren positief (Wissink et al., 2015), maar duidden eveneens op ruimte voor verbetering.


Het doel van dit project is een doorontwikkeling van de AISI in 3 stappen: 1. een inventarisatie van verbeteringen volgens opvoeders (N=30) en professionals (N=30); 2. een pilotonderzoek naar de verbeterde versie bij gezinnen (N=100); en 3. een valideringsonderzoek naar de definitieve versie bij gezinnen (N=400).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website