Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Slechts de helft van de jongeren van 12 tot 21 jaar met depressieve klachten knapt voldoende op van Individuele Cognitieve gedragstherapie. Veel jongeren stoppen met de behandeling door gebrek aan motivatie. Een behandeling die gedeeltelijk online gegeven wordt, werkt misschien beter en is misschien aantrekkelijker dan alleen gesprekken met de therapeut. Deze manier van behandelen wordt blended genoemd. Blended Doepressie is een online programma gecombineerd met gesprekken met de therapeut. Het doel van dit onderzoek was om Doepressie blended (online plus gesprekken) te vergelijken met Doepressie (alleen gesprekken) en alle andere behandelingen.

Uit het onderzoek blijkt dat Doepressie blended even goed werkt als Doepressie (alleen gesprekken) en alle andere behandelingen bij depressieve jongeren, er is dus geen verschil gevonden. Ook maken evenveel jongeren de behandeling af en is het risico op zelfmoord even groot. Dit zijn vaak genoemde bezwaren van therapeuten. Als extra voordeel is Doepressie blended ook de helft goedkoper.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Blended CGT (Doepressie blended) was even effectief in vergelijking met face-to-face CGT (alleen gesprekken) en reguliere zorg op basis van het percentage jongeren zonder depressieve diagnose en depressieve symptomen op de nameting en 6 maanden follow-up. Zowel het percentage jongeren met een depressieve diagnose als de depressieve klachten daalden in alle drie de condities en er werd dus geen verschil gevonden tussen condities. Ook op de andere uitkomstmaten zoals suïcide risico, internaliserende en externaliserende problemen, ernst van depressieve klachten en algemeen functioneren werden geen verschillen gevonden tussen condities op de nameting en 6 maanden follow-up. Ook maken evenveel jongeren de behandeling af en is het risico op zelfmoord even groot. Dit zijn vaak genoemde bezwaren van therapeuten. Als extra voordeel is Doepressie blended ook de helft goedkoper.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doepressie (Individuele cognitieve gedragstherapie) is een behandeling die met succes ervoor zorgt dat jongeren minder depressieve klachten ervaren. De behandeling bestaat uit 15 wekelijkse gesprekken met een therapeut. Maar slechts de helft van de jongeren knapt voldoende op van deze behandeling. Veel jongeren stoppen met de behandeling door gebrek aan motivatie. Een behandeling die gedeeltelijk online gegeven wordt, werkt misschien beter en is misschien aantrekkelijker dan alleen gesprekken met de therapeut. Deze manier van behandelen wordt blended genoemd. Blended Doepressie is een online programma gecombineerd met gesprekken met de therapeut. Het doel van dit onderzoek is om Doepressie blended (online plus gesprekken) te vergelijken met Doepressie (alleen gesprekken) en alle andere behandelingen. Zodat we weten welke behandeling het beste werkt voor jongeren van 12 tot 21 jaar die een depressie hebben. Ook zullen we onderzoeken voor wie en op welke manier deze behandelingen werken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn nog geen resultaten bekend.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een recent uitgevoerde RCT heeft aangetoond dat Doepressie face-to-face zorgt voor minder depressieve klachten bij adolescenten. Echter een gedeelte van de jongeren had geen baat bij de behandeling, er was veel uitval en cliënten hadden motivatieproblemen. Voor deze complexe doelgroep is dan ook meer nodig. Door een samenwerkingsverband tussen GGZ-instellingen is een blended versie van Doepressie ontwikkeld (een online programma gecombineerd met face-to-face contacten). Online interventies lijken veelbelovend maar zijn, bij jongeren, enkel onderzocht als preventie programma en zonder dat er face-to-face contacten waren met een therapeut. Het doel van dit onderzoek is om Doepressie blended te vergelijken met Doepressie face-to-face en CAU in termen van (kosten)effectiviteit bij klinisch depressieve jongeren van 12 tot 21 jaar. Tevens zullen moderatoren, mediatoren, individuele verandertrajecten, verwachtingen en tevredenheid van jongeren en therapeuten met Doepressie blended worden onderzocht. Dit onderzoek is haalbaar en ‘duurzaam’ omdat het voortbouwt op de infrastructuur en resultaten van een reeds uitgevoerde RCT naar de kosteneffectiviteit van Doepressie face-to-face gebruikt kunnen worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website