Projectomschrijving

Multi-probleemgezinnen kampen met problemen op meerdere terreinen in hun leven. Er is nog weinig bekend over wat er werkt in de behandeling van deze gezinnen.

Onderzoek

Binnen een klinische populatie van multi-probleemgezinnen op de afdelingen Gezinspsychiatrie van Yulius en GGZ Drenthe is de werkrelatie onderzocht en hoe deze samenhangt met behandeluitkomsten. Tevens is onderzocht of gehechtheid van behandelaren van invloed is op de werkrelatie en behandeluitkomsten. 

 

Resultaten

Uit het onderzoek kwam naar voren dat:

  1. Gezinnen na de behandeling minder psychopathologische problemen en problemen in het gezinsfunctioneren ervaren;
  2. Ouders gedurende de behandeling meer vertrouwen kregen in hun behandelaar en zichzelf;
  3. De gehechtheid van behandelaren van invloed is op de kwaliteit van de werkrelatie zoals ouders deze ervaren;
  4. Functioneren van het gezin bepalend is voor of zij een goede werkrelatie met hun behandelaren kunnen opbouwen en hoeveel behandelaren in de werkrelatie investeren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website