Projectomschrijving

Conflictsituaties tussen ouders en jeugdprofessionals komen regelmatig voor. Dit kan de zorg voor jeugdigen en hun gezin in de weg staan.
De Houvast-methode van Stichting De Noodkreet draagt naar verwachting bij aan een gelijkwaardigere relatie (alliantie) tussen ouders en jeugdprofessionals.

Onderzoek

Onderzocht  is of de Houvast-methodiek leidt tot een gelijkwaardigere alliantie met jeugdprofessionals en hoe deze alliantie verbeterd kan worden. Empowerment speelt daarbij een centrale rol. Naast de werkzaamheid van de Houvast-methodiek is aandacht besteed aan de manier waarop Houvast is geïmplementeerd.

Resultaten

De resultaten laten zien dat de Houvast-methodiek niet tot een gelijkwaardigere alliantie tussen ouders en jeugdhulpverleners leidt. Wel neemt de empowerment van de meeste ouders licht toe.
Wat betreft de implementatie van Houvast zijn verschillende leerpunten op het niveau van de cliënt, gebruiker en organisatie geïdentificeerd.

Magazine 'Met kracht meer verbinding'

Het project heeft geresulteerd in een online magazine getiteld 'Met kracht meer verbinding'. Het magazine biedt aanknopingspunten voor iedereen die aan de slag wil om de relatie tussen ouders en jeugdprofessionals te verbeteren. Door in te zetten op de empowerment van ouders. Dit magazine biedt inzicht in de literatuur, een bijzondere manier van onderzoek doen en tips en tricks voor de praktijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website