Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze VIMP is een vervolg op een subsidieronde van ZonMw gericht op onderzoek naar alliantie en andere algemeen werkzame factoren in de zorg voor jeugd, onderdeel van het programma ‘Effectief werken in de jeugdsector’. Het doel van deze VIMP is om de opgedane kennis, inzichten en aanbevelingen van afgeronde projecten te bundelen, op een overzichtelijke manier te presenteren (bv. in factsheets) en vervolgens te verspreiden onder relevante partijen. Het bundelen, ordenen en verspreiden van kennis en aanbevelingen maakt het voor het werkveld, onderwijs en beleid makkelijker om op de hoogte te raken van bestaande kennis, om deze kennis te benutten en daarmee de kans op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten. Daarnaast draagt deze VIMP bij aan een beter zicht op kennishiaten en daarmee samenhangende vervolgstappen in onderzoek. Om deze doelen te bereiken werkt het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) nauw samen met Praktikon, een klankbordgroep en de projectleiders van de door ZonMw gefinancierde projecten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website