Projectomschrijving

Algemeen werkzame factoren, waaronder de alliantie tussen cliënt en hulpverlener, spelen een belangrijke rol in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen.

De afgelopen jaren is er nieuwe kennis ontwikkeld over deze factoren in 19 door ZonMw gefinancierde studies.

Doel van het huidige project is om de opgedane kennis en aanbevelingen van deze projecten te bundelen en om zicht te krijgen op wenselijke vervolgstappen in het werkveld, onderwijs, beleid en vervolgonderzoek. Het overzicht van bestaande kennis en aanbevelingen wordt gemaakt en verspreid in samenwerking met de 19 projectleiders en een klankbordgroep van cliënten, professionals en vertegenwoordigers vanuit onderwijs en onderzoek.

Producten

Het project heeft een aantal producten opgeleverd om de samenwerking tussen hulpverleners te verbeteren. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website