Projectomschrijving

In Nederland eindigen jaarlijks 34.000 huwelijken in een scheiding. Hier zijn ruim 35.000 minderjarige kinderen bij betrokken. Van de scheidingen is 20% complex te noemen. Langdurende conflicten zijn hierbij kenmerkend. Deze hebben veel negatieve gevolgen voor betrokken kinderen.

In Twente bestaat de werkwijze BRAM. Justitie en hulpverlening werken er samen. De kinderrechter kan BRAM inzetten. Ouders werken met getrainde social workers aan de communicatie en afspraken over de omgang met hun kinderen. Hoe zijn de ervaringen van alle betrokkenen met BRAM?

De verschillende partijen zijn tevreden dat ze met elkaar zijn gaan samenwerken in BRAM. Er is behoefte aan samenwerking rond conflictscheidingen. Het programma zelf blijkt voor ouders nog niet veel op te leveren. Het onderzoek laat zien wat belangrijk is bij interventies bij conflictscheidingen (zoals psycho-educatie) en wat professionals die de interventies uitvoeren moeten kunnen en weten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website